Pass

Pass chung cho tất cả các bộ trong nhà nhé~~~
Gợi ý:
Ngày công bố kế hoạch cấp giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đồng giới ở thành phố Fukuoka – Nhật Bản. (Tra wiki cũng có nhé :3)
*Pass gồm 8 kí tự, là số viết liền, được viết dưới dạng ngày tháng năm (xxyyzzzz).

Bọn mình làm vì sở thích, bỏ thời gian, công sức ra, nên mong các bạn hãy là những người đọc văn minh, hãy tự tìm pass và đề nghị không share pass! Mục đích của việc lập pass là để duy trì được page, hy vọng các bạn sẽ hiểu. Cảm ơn các bạn đã đọc ❤